Najnowszym produktem firmy EJOT w dziedzinie montażu okien i drzwi jest kotwa tulejowa. Kotwa ta jest odpowiednikiem powszechnie stosowanego w budownictwie dybla metalowego. Różni się jednak budową, a co za tym idzie zasadą zamocowania w murze i ościeży. Montaż z udziałem obu kotew przebiega zatem nieco inaczej, jedynie efekt jest ten sam - trwałe i pewne zamocowanie okna lub drzwi w murze.
W przypadku kotwy tulejowej pewne pozbawione luzów zakotwienie w murze uzyskuje się dzięki zaciśnięciu tulei w nośnych fragmentach muru oraz rozszerzeniu w obszarze ramy. Osiągane dzięki „strefie rozprężnej” solidne zamocowanie kotwy w ramie decyduje o bardzo korzystnym współudziale wzmocnionej ramy w przenoszeniu obciążeń. Należy podkreślić, że montaż pozbawiony jest naprężeń w płaszczyźnie muru.
Poniższe zdjęcia i rysunki ilustrują przebieg montażu z udziałem kotwy tulejowej.

Krok1: Nawiercenie otworów w ościeżnicy (ø = 10,2 ÷ 10,5 mm)
Krok2: Staranne osadzenie ościeżnicy w otworze muru
 

 

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 9 mm i głębokości ok. 60 mm
 


 

Krok4: Wbicie tulei na niewielką głębokość (umożliwia dokonanie regulacji w płaszczyźnie okna)
 

 

Krok5: Wbicie tulei do końca. Głębokość zakotwienia jest niewielka i zależy od rodzaju muru (przykładowo: dla betonu – 4cm, dla cegły dziurawki – 6 cm)
 


 

Krok6: Wkręcenie wkręta powodujace rozszerzenie tulei w ramie. Proszę zwrócić uwagę na zaklinowanie kotwy w murze dzięki różnicy między średnicą otworu w murze (9mm) i średnicą tulei (10mm)

 

 

Program produkcji (typoszereg) zawiera poniższa tabela. W tabeli podane są długości dybli standardowych i odpowiadające im długości kotwy tulejowej. Z zestawienia wynika, że dybel standardowy może być zastąpiony kotwą tulejową o mniejszej długości. Zysk w sensie ekonomicznym jest oczywisty.

 

Wymiary standardowego dybla metalowego [mm]

Wymiary kotwy tulejowej EJOT® [mm]

10 x 92/112

10 x 80

10 x 132/152

10 x 110

10 x 152/182

10 x 140

10 x 182/202

10 x 170

10 x 202/212

10 x 200

 Nową kotwę firmy EJOT wyróżnia korzystna cena oraz prosty i efektywny montaż. Nowy produkt uzyskał pozytywną ocenę Instytutu Techniki Okiennej z Rosenheim. Pierwsza premierowa prezentacja na targach Fensterbau Frontale 2002 w Norymberdze spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony producentów i montażystów okien jak i przedstawicieli dużych sieci handlowych.


 


EJOT Polska Sp. z o.o.
42-792 Ciasna
ul. Jeżowska 9
tel. 034 3510662
fax 034 3535410
e-mail: ejot@ejot.pl
http://www.ejot.pl